messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้1,896
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,222
ทั้งหมด 259,557

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยการนำของนายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ดำเนินการจัดทำโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...[12 มิถุนายน 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[28 พฤษภาคม 2567]
ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567[28 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยการนำของนายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมด้วยสมาชิกสภาและข้าราชการ พนักงาน ลุกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2567 วันต้นไม้แห่งชาติ”...[24 พฤษภาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.พ.66
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ