องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสภาบริหารส่วนตำบล [13 กันยายน 2564]
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจตำบลพุ่มแก [20 สิงหาคม 2564]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งท่งเชียง มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ๊ค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก [18 สิงหาคม 2564]
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [17 สิงหาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลพุ่มแก หมู่ที่ 1-16
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือน ก.ย.2564
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศ.พ.ด.เดือน ก.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ