องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้3,842
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,085
ทั้งหมด 184,780

camera_alt ภาพกิจกรรม
นที่ 25 กันยายน 2566 นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร - หัวหน้ากองช่าง ชำนาญงาน นายช่างโยธา - หัวหน้า ปภ.จ.ส.อ.ธีระวิทย์ กองแก้ว... [25 กันยายน 2566]
วันที่ 22 กันยายน 2566. นายงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร - จนท.อบต.พุ่มแก ลงพื้นที่มอบ “ทุนการศึกษา” ให้กับบุตรหลานของชาวตำบลพุ่มแกรวม 6 สถานศึกษา โรงเรียนละ 13 ทุน รวม 78 ทุนการศึกษา... [22 กันยายน 2566]
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะอันตราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะขยะอันตรายที่ อบจ.นครพนม ให้นำส่งเท่านั้น [21 กันยายน 2566]
วันที่ 20 กันยายน 2566 นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ลงพื้นที่พร้อมคณะบริหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทีมงานของอบต.... [20 กันยายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ลานกีฬาตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ