องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายประกาย พ่อสียา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0659109058
นายยุทธศิลป์ แสนสุภา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0999103992
นายยุทธการ ศรีสุวงศ์
เลขานุการนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0661197779