องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
เดือนนี้ 4,060
เดือนที่แล้ว 8,688
ทั้งหมด 27,133

account_box คณะผู้บริหาร
นายยงยุทธ พ่อบาล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
นายยงยุทธ พ่อบาล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
นางพิศุดา บาดตาสาว
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0832740755
นางพิศุดา บาดตาสาว
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0832740755
นายณัฐกิจ พ่อเพียโคตร
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0981059541
นายณัฐกิจ พ่อเพียโคตร
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0981059541
นางสาวอรุณ พ่อขันชาย
เลขานุการนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0630315969
นางสาวอรุณ พ่อขันชาย
เลขานุการนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0630315969
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร