องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
account_box คณะผู้บริหาร
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายอินอ่อน พ่อธานี
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0899417522
นายอินอ่อน พ่อธานี
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0899417522
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0994657554
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0994657554
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
นางอักษรารัตน์ เอี่ยมใส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
โทร : 0827375038
นางอักษรารัตน์ เอี่ยมใส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
โทร : 0827375038
นายอินอ่อน พ่อธานี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0899417522
นายอินอ่อน พ่อธานี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0899417522
นายมยุรา พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0844202396
นายมยุรา พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0844202396
นายวิเชียร พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0898091761
นายวิเชียร พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0898091761
นายฉำชัย วัตโส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0862360916
นายฉำชัย วัตโส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0862360916
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0827360751
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0827360751
นายพันทิพ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0828404804
นายพันทิพ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0828404804
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 5
โทร : 0968025318
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 5
โทร : 0968025318
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
นายสุวิทย์ ฝาระมี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 6
โทร : 0887433644
นายสุวิทย์ ฝาระมี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 6
โทร : 0887433644
นางหวิน รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0957678943
นางหวิน รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0957678943
นายประกอบการ วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0610524890
นายประกอบการ วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0610524890
นายสมัคร์ พ่อสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0981649158
นายสมัคร์ พ่อสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0981649158
นายบุญเลิศ พ่อขันชาย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0857589781
นายบุญเลิศ พ่อขันชาย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0857589781
นายประกาย พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0878584408
นายประกาย พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0878584408
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นายชาญ บาดตาสาว
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0930520765
นายชาญ บาดตาสาว
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0930520765
นายทองมี พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0621350957
นายทองมี พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0621350957
นายระพีพัฒน์ พรหมสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0890923284
นายระพีพัฒน์ พรหมสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0890923284
นายเสกสรรค์ ศิริจันทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0862272392
นายเสกสรรค์ ศิริจันทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0862272392
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นายจีรศักดิ์ แพงมาก
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0934096616
นายจีรศักดิ์ แพงมาก
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0934096616
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0800089874
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0800089874
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายปราโมท แสงศาลา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0800054324
นายปราโมท แสงศาลา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0800054324
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0994657554
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0994657554
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0852161629
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0852161629
นายถนัด วงค์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0833473696
นายถนัด วงค์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0833473696
นางไข่วัน มูลสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0856475653
นางไข่วัน มูลสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0856475653
นายวัน คำมงคล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0807305420
นายวัน คำมงคล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0807305420
นายประมวล พ่อไชยราช
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0874257491
นายประมวล พ่อไชยราช
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0874257491
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0992985909
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทร : 0992985909
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910526859
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0910526859
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0649518736
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0649518736
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายขจรเกียรติ ริ้วกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
นายขจรเกียรติ ริ้วกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาว จิระภา พ่อไชยราย
งานประชาสัมพันธ์
นางสาว จิระภา พ่อไชยราย
งานประชาสัมพันธ์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประพัดสร แสนสุภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวประพัดสร แสนสุภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาววะราลัย วงศ์สุขะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววะราลัย วงศ์สุขะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวดารารัตน์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดารารัตน์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายวิศวะ วิเศษวุธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิศวะ วิเศษวุธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริรัตนา พรหมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริรัตนา พรหมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สาคร ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สาคร ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ถือทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ถือทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิราพร ไชยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิราพร ไชยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา พ่อสียา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา พ่อสียา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกองศิลป์ พ่อคนตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกองศิลป์ พ่อคนตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราพร จันทร์นคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราพร จันทร์นคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร วังทะพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร วังทะพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์เกษตร ต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานศูนย์ ศบกต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานศูนย์ ศบกต.พุ่มแก
นายประดับ แสงศาลา
รองประธาน ศบกต.พุ่มแก
นายประดับ แสงศาลา
รองประธาน ศบกต.พุ่มแก
นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา
เลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา
เลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นางธัญพร อภัยโส
ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นางธัญพร อภัยโส
ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นายเอกพล ตุนา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายเอกพล ตุนา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประยูร รัตนโคตร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประยูร รัตนโคตร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกมล พ่ออามาตย์
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกมล พ่ออามาตย์
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายวิมานชวน พ่อคำไพ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายวิมานชวน พ่อคำไพ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกอย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกอย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายมิตรศิลป์ เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายมิตรศิลป์ เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางสาวบรรพวัล ไชยโย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางสาวบรรพวัล ไชยโย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางปรารถนา วงศ์คำหูม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางปรารถนา วงศ์คำหูม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายชืนตา วงศ์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายชืนตา วงศ์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกระจัด เชื้อสาทุม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกระจัด เชื้อสาทุม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสมร พันธา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสมร พันธา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายทัยฮง พ่อสาร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายทัยฮง พ่อสาร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสลิด เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสลิด เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายก้าย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายก้าย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางอุษา วงค์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางอุษา วงค์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก
นายประศาสตร์ แสนสุภา
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายประศาสตร์ แสนสุภา
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายวิพล ปัญญาพ่อ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายวิพล ปัญญาพ่อ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
-
กรรมการกองทุนฯ
-
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร