องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่อง การโอน การย้าย การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ลานกีฬาตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
find_in_page ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตับเต่า-บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเลิศ-ขอนกอง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
description โครงการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม