องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาววนิดา ฐิติเวชวรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายอาณัฐ สวนมาลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยช่างโยธา)
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานไฟฟ้าสาธารณะ)
นายกฤษณะ สีมิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานทั่วไป)