องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 เพื่อออกสำรวจถนนตัดใหม่ให้กับชาวสวนยางหมู่ 3-9-12 และได้พบปะ พูดคุยถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
นพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มอบหมายให้นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ออกพ่น... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พุ่มแก ผ่านช่องทางแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [1 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะเป็นการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบไป [31 มกราคม 2567]
ประมวลภาพโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 -28 มกราคม 2567 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน [28 มกราคม 2567]
ประมวลภาพกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 " 13 มกราคม 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก [13 มกราคม 2567]
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพุ่มแก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป [11 มกราคม 2567]
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมด้วยคณะบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เข้าไหว้ขอพรปีใหม่และมอบกระเช้า ท่านนายอำเภอนาแก นายโกเมณ ชาลี... [3 มกราคม 2567]
ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่ตำบลพุ่มแกพร้อมครอบครัว... [1 มกราคม 2567]
ประกาศนโยบาย" No Gift Policy " งดการรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส [14 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 124 รายการ)