องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต [16 มีนาคม 2566]
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พุ่มแก ผ่านช่องทางแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [25 มกราคม 2566]
นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gifl Policy ) [10 มกราคม 2566]
ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [17 พฤษภาคม 2565]
สำรวจความคืบหน้าโครงการ “ถนนดินตัดใหม่หมู่ที่ 1 บ้านพุ่มแก” [9 เมษายน 2565]
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นทางโพนแพง-ตับเต่า [25 มีนาคม 2565]
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุ่มแก ประชุมร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนาแก นายสรรพชัยวัฑฒก์ กบิลพัฒน์ ( ปลัดอำเภอนาแก ) นายสุขสันติ์ สินทา (สาธารณสุขอำเภอนาแก) นายพรพิทักษ์ กอมสิน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(... [14 มีนาคม 2565]
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ครั้งที่ 1 / 2565 [14 มีนาคม 2565]
พมจ.นครพนม ร่วมกับ อบต.พุ่มแก ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม [18 มกราคม 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก [6 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 66 รายการ)