องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสภาบริหารส่วนตำบล [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจตำบลพุ่มแก [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งท่งเชียง มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ๊ค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก [18 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอขอบคุณเบิร์ตเจ้าของ​ร้านนาแกค้าไม้ ที่หมอบน้ำดื่มจำนวน 80 แพ๊ค​ (960 ขวด)​ มาม่าจำนวน 3 กล่อง [16 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบเครื่องกดน้ำอัตโนมัติ ร้อน/เย็น ประจำ SQ ธารทิพย์รีสอร์ท โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกและโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ [16 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ทำความสะอาดห้องน้ำใหม่พร้อมใช้งาน ณ สถานที่(SQ)โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะกรรมการออกตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะกรรมการ ออกตรวจ โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่7 [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร