องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่อง การโอน การย้าย การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ลานกีฬาตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส และ No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก Privacy Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศประสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คำแถลงนโยบายของนายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2