องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเลิศ-ขอนกอง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่างระดับ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 ด้วยวิธี (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเลิศ-ขอนกอง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4240 นพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 1,2 และ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่1,2 และ หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 37 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1,2และหมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย อบต.พุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 557 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28