องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการฉีดพ่นการฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1