ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง