ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานสำหรับห้องประชุม จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง