messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ บ้านโพนดู่ หมู่ที่3 พร้อมติดตั้ง Photo switch ระบบเปิด - ปิดเองอัตโนมัติ บ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 พร้อมติดตั้ง Photo switch ระบบเปิด - ปิดเองอัตโนมัติ
ผู้โพส : admin