องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
เดือนนี้ 3,576
เดือนที่แล้ว 5,039
ทั้งหมด 14,833

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุ่มแก
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุ่มแก ร่วมด้วยสาธารณสุขอำเภอนาแก ท้องถิ่นอำเภอนาแก ประชุมและร่วมวางแนวทาง/มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร